Działalność schroniska
Chorzowskie schronisko powstało w 1976 roku. Problem bezdomności zwierząt jak i złe traktowanie tych istot doprowadziło do tego, że nie tylko nasze schronisko jest przepełnione. To skutek bezmyślności i głupoty ludzkiej w sprawie której również interweniujemy. Schronisko w Chorzowie prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Chorzów i zajmuje się zarówno przyjmowaniem zgłoszeń o okrutnym traktowaniu zwierząt jak również problemem ich bezdomności. TOZ posiada status pożytku publicznego. Wśród zadań oddziału chorzowskiego TOZ-u należałoby wymienić przed wszystkim: prowadzenie schroniska, interwencje we współpracy z organami prawa, inspektorat, organizowanie pogawędek w szkołach i przedszkolach, sprawdzanie warunków bytowania zwierząt, które zostały zabrane z naszego schroniska, niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym.
SKŁAD ZARZĄDU TOZ:
Prezes chorzowskiego Oddziału TOZ - Marek Olszewski
Sekretarz chorzowskiego Oddziału TOZ - Dawid Makaruk
Skarbnik chorzowskiego Oddziału TOZ - Kamila Jagusz
Członek Zarządu chorzowskiego Oddziału TOZ - Anna Łokieć