Akcja sterylizacji...Akcja sterylizacji 2015:
Akcja sterylizacji dotyczy tylko i wyłącznie kotów bezdomnych tzn takich które żyją wolno na działkach czy w piwnicach, na osiedlach i są dokarmiane przez karmicieli.
Koty dostarczane są przez karmicieli po uprzednim umówieniu się w schronisku, szczegóły ustalamy telefonicznie (tel. 32 2498452).
Akcja sterylizacji dotyczy Chorzowa.
Celem akcji jest ograniczenie niekontrolowanego rozrodu poprzez kastrację i sterylizację kotów żyjących w ekosystemie miasta.

Zdjęcia niektórych bezdomnych kotów poddanych akcji sterylizacjiOsoby biorące udział w naszej akcji:
Beata Leszczyk ze Świętochłowic, Rafał Stępień z Chorzowa, Elżbieta Kamińska z Chorzowa, Halina Dziurzyńska z Chorzowa, Aniela Breguła z Chorzowa, Grażyna Kuszyk, Jolanta Samonek ze Świętochłowic, Aleksandra Kasprzyk z Chorzowa, Krzysztof Kruzel z Chorzowa, Elżbieta Misztal z Dąbrowy Górniczej, Erwin Cofałka z Chorzowa, Barbara Szilka ze Świętochłowic, Janusz Leszczyński z Chorzowa, Ewa Lektor ze Świętochłowic, Grażyna Musiał z Chorzowa, Ewelina Nowak z Chorzowa, Leszek Zach z Chorzowa, Krystian Kocur ze Świętochłowic, Ireneusz Pychryński z Chorzowa, Andrzej Kazidoroga ze Świętochłowic, Anna Rył z Chorzowa, Jolanta Samonek ze Świętochłowic, Monika Zachłod z Chorzowa, Jan Serwatka z Chorzowa, Natalia Nowak z Chorzowa, Barbara Stromska z Chorzowa, Andrzej Kazidroga ze Św-c, Barbara Lisiewska z Chorzowa, Zyta Markiewicz z Chorzowa, Krystyna Pychyńska z Chorzowa, Czesława Lachowska z Chorzowa, Ewa Maruszewska ze Św-c, Piotr Chmielowski z Chorzowa, Jadwiga Soba ze Św-c, Katarzyna Teister ze Św-c, Izabela Samela ze Św-c, Krystyna Mierzwa z Chorzowa, Krystyna Lorek z Chorzowa, Eugenia Franz z Chorzowa, Głos Herbert z Chorzowa, Dering Henryk z Chorzowa, Malgorzata Trojok z Chorzowa, Ancieta Mosiezny z Chorzowa, Urszula Degórska z Chorzowa, Maria Jańczak z Chorzowa, Maria Gruszka z Chorzowa, Izabela Cimiła z Chorzowa, Danuta Bembenek z Chorzowa, Ilona Sobota ze Św-c, Piotr Nawrat z Chorzowa, Krystyna Grolik z Chorzowa.