Opieka weterynaryjna...Sprzęt medyczny...

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie prowadzone przez TOZ o/Chorzów posiada do dyspozycji dwa pokoje lekarskie, z których jeden służy do badania klinicznego zwierząt i wykonywania usług profilaktyczno - leczniczych a drugi do wykonywania zabiegów chirurgiczych. Oba pomieszczenia są klimatyzowane i wyposażone w lampy bakteriobójcze UV. Środki lecznicze są przechowywane w profesjonalnych szafach lekarskich a szczepionki i odczynniki do badań w lodówce. Do diagnostyki schorzeń zwierząt pomocą służy aparatura do biochemicznego badania krwi. Sala operacyjna wyposażona jest w stół operacyjny o regulowanej wysokości, sterylizator sprzętu chirurgicznego, cztero-ogniskową lampę operacyjną oraz negatoskop do odczytu zdjęć RTG. Do ustalenia właściwego dawkowania leków lekarz ma do dyspozycji elektroniczną wagę do ważenia zwierząt.

Opieka lekarsko-weterynaryjna...

Wszystkie zdrowe zwierzęta ( psy i koty ) dostarczone do Schroniska w Chorzowie są poddawane - po badaniu klinicznym - profilaktycznym szczepieniom przeciwko najważniejszym chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie oraz zakładane mają obroże przeciwpasożytnicze. Psy powyżej czwartego miesiąca życia są czipowane przez podskórne podanie mikroprocesora z lewej strony szyi. Szczenięta i koty są jednocześnie odrobaczane. Wszystkie dorosłe psy przebywające w Schronisku są systematycznie odrobaczane ( wg wskazań lekarza ). Zwierzęta chore i osłabione są wcześniej poddawane leczeniu i przez cały okres terapii przetrzymywane w odosobnionych kojcach i boksach wewnątrz budynku Schroniska. Dorosłe psy i koty są po okresie kwarantanny obowiązkowo kastrowane i sterylizowane. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez lekarzy - specjalistów chirurgii weterynaryjnej. Wszystkie usługi lekarsko - weterynaryjne są na bieżąco ewidencjonowane zarówno w formie dokumentacji lekarskiej ( książka leczenia, rejestr szczepień, zeszyt obserwacji, książka eutanazji, rejestr wykonanych zabiegów chirurgicznych ) jak i w formie elektronicznej bazy komputerowej. Cała dokumentacja podlega kilka razy w roku kontroli ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach. Zwierzęta, które z przyczyn koniecznych zostały poddane eutanazji lub odeszły z przyczyn naturalnych są przekazywane protokolarnie wyspecjalizowanej firmie zajmującej się utylizacją produktów biologicznych I kat. Co miesiąc sporządzany jest pełny raport ilościowy zwierząt w schronisku wraz z wykazaniem wykonanych zabiegów lekarsko - weterynaryjnych i wysyłany do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.