SKŁAD ZARZĄDU TOZ:
Prezes chorzowskiego Oddziału TOZ - Stanisława Psonka
Sekretarz chorzowskiego Oddziału TOZ - Dawid Makaruk
Skarbnik chorzowskiego Oddziału TOZ - Marek Olszewski
Członek Zarządu chorzowskiego Oddziału TOZ - Anna Łokieć
toz


Chorzowski TOZ...Chorzowskie schronisko powstało w 1976 roku. Problem bezdomności zwierząt jak i złe traktowanie tych istot doprowadziło do tego, że nie tylko nasze schronisko jest przepełnione. To skutek bezmyślności i głupoty ludzkiej w sprawie której również interweniujemy. Schronisko w Chorzowie prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Chorzów i zajmuje się zarówno przyjmowaniem zgłoszeń o okrutnym traktowaniu zwierząt jak również problemem ich bezdomności. TOZ posiada status pożytku publicznego. Wśród zadań oddziału chorzowskiego TOZ-u należałoby wymienić przed wszystkim: prowadzenie schroniska, interwencje we współpracy z organami prawa, inspektorat, organizowanie pogawędek w szkołach i przedszkolach, sprawdzanie warunków bytowania zwierząt, które zostały zabrane z naszego schroniska, niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym. Zimą prowadzimy dużo akcji związanych z zamykaniem piwnic przez administracje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp., które często nie zdają sobie sprawy, z tego że pozbawiając "ciepłego domu" kotów - jednocześnie narażają się na radykalny wzrost pogłowia myszy i szczurów - które stają się roznosicielami śmiertelnych chorób.UWAGA!
W sprawach dotyczących zwierząt domowych oraz stwierdzonych przypadków łamania przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt, prosimy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -16.00 lub pisząc na adres email: tozchorzow@wp.pl. Interwencje można zgłaszać również Straży Miejskiej pod bezpłatnym nr tel. 986 (przez całą dobę)Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Chorzów Opolska 36 nr konta bankowego:
90 1020 2368 0000 2202 0022 8247

Oficjalna strona Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce: